ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเด็กอ่อน

  อาหารเด็กอ่อน (Baby food or infant food) แป้งข้าวหรือข้าวบดหยาบ สามารถใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเด็กอ่อน กระบวนการผลิต เริ่มจากการต้มน้ำแป้งข้นๆ แล้วนำไปลดความชื้นด้วย double drier จะได้แผ่นแป้งเล็กๆ ผู้ผลิตแต่ละรายมีสูตรเฉพาะ ส่วนประกอบมักประกอบด้วย แป้งข้าว รำละเอียด น้ำตาล dibasic calcium, phosphate, เกลือไอโอดีน sodium iron pyrophosphate, glycerol monostearate (emulsifier) น้ำมันรำข้าว thiamin hydrochloride, riboflavin และ niacin หรือ niacinamide นอกจากนี้ยังมีสูตรอื่นๆ ในการผลิตอาหารเด็กอ่อน นอกจากใช้วิธีการผลิตเป็นลักษณะ flake ยังมีการผลิตอาหารเด็กอ่อนด้วยวิธี Extrusion เช่น อาหารเด็กของเกษตร (Kaset infant food) ซึ่งประกอบด้วยแป้งข้าว 71.7% แป้งถั่วเหลือง 12.5% นอกจากนี้ยังมีอาหารเด็กอ่อนชนิดต่างๆ เช่น น้ำนมข้าว (bebiko 2R), Energo ซึ่งประกอบด้วย แป้งข้าว 60% แป้งถั่วเหลือง 35% และ นมผงพร่องมันเนย 5% หรือผลิตภัณฑ์ Babymate ที่ประกอบด้วยข้าวขาว 75% และถั่วเขียวกะเทาะเปลือก 25%