เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องพ่นยา

       เครื่องพ่นยาจะใช้สำหรับการพ่นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชและโรคแมลง ซึ่งปัจจุบันเครื่องพ่นยาจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบสะพายหลังและแบบติดกับเครื่องต้นกำลัง โดยแบบสะพายหลังจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบใช้มือโยก และใช้เครื่องยนต์

       โดยแบบสะพายนี้จะมีรัศมีการพ่นยาไม่ไกลมากนักประมาณ 1-3 เมตรเท่านั้น เนื่องจากมีแรงดันต่ำ ส่วนแบบติดกับต้นกำลังจะมีรัศมีการพ่นยาได้ไกลมากประมาณ 5-10 เมตร เนื่องจากเป็นปั้มแรงดันสูงและถูกขับด้วยเครื่องยนต์รถไถเดินตาม