เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องกำจัดวัชพืช

       เครื่องกำจัดวัชพืชหรือเครื่องพรวน เป็นเครื่องที่ใช้กำจัดหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในแปลงนาที่เป็นลักษณะนาดำหรือนาหยอดที่เป็นแถว การทำงานเครื่องกำจัดวัชพืชมีหลายรูปแบบตามลักษณะของใบมีด เช่นใบมีดเป็นลักษณะของการตัดหญ้าหรือวัชพืชอย่างเดียวและใบมีดเป็นลักษณะการตัดหญ้าหรือวัชพืชร่วมกับการพรวนดินไปด้วย เป็นต้น

       โดยเครื่องกำจัดวัชพืชเหล่านี้จะใช้ต้นกำลังจากแรงคนหรือเครื่องยนต์ก็ได้ ถ้าเป็นเครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กขนาด 2-4 แรงม้า ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือพรวนดินร่วมกันในระหว่างแถวและระหว่างต้นข้าว ถ้าใช้ต้นกำลังจากแรงคนจะใช้เครื่องกำจัดวัชพืชแบบพรวนแล้วดันเครื่องไปข้างหน้า