เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องเกี่ยวข้าววางราย

เครื่องเกี่ยวข้าววางราย 

       เครื่องเกี่ยวข้าววางราย   เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวที่มีลักษณะการเกี่ยวต้นข้าวด้วยใบมีด (Cutter bar) แล้วมีการลำเลียงต้นข้าวมาวางเรียงด้านข้างของเครื่องด้วยแขนลำเลียง ใช้ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 5 แรงม้า สามารถนำไปใช้งานกับพืชได้หลายชนิด เช่น งา ปอเทือง และถั่วต่างๆ เป็นต้น

 

     ใช้งานได้ดีในลักษณะของพื้นที่แห้งหรือมีน้ำขังเพียงเล็กน้อย แต่ไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหล่มหรือมีน้ำขังมากกว่า 10 เซนติเมตรขึ้นไป ปัจจุบันมีผู้นำมาใช้งานกับรถแทรกเตอร์โดยทำการติดตั้งชุดเกี่ยวทางด้านของรถแทรกเตอร์