เครื่องจักรกลและเขตกรรม

ไถจาน

ไถจาน เป็นอุปกรณ์การเตรียมดินขั้นต้นสำหรับการเปิดหน้าดินที่ไม่แห้งมากจนแข็ง ลักษณะของไถจานจะเป็นแผ่นเหมือนกับกระทะ ทำจากเหล็กกล้ามีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกกร่อน จะมีความเอียงมากกว่าพรวนจาน ส่วนใหญ่ไถจานจะมีจานจำนวน 2-3 ใบ ใช้ในการเตรียมดินปลูกข้าวนาดำหรือหว่านข้าวแห้ง จะใช้งานกับรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอร์