เครื่องจักรกลและเขตกรรม

เครื่องชักร่องน้ำ

       เครื่องชักร่องน้ำเป็นอุปกรณ์สำหรับการระบายน้ำออกจากแปลงทำเทือกเพื่อใช้ในการตกกล้าหรือหว่านข้าว โดยอุปกรณ์ชักร่องน้ำนี้ทำจากวัสดุเป็นเหล็กลักษณะรูปตัววีแหลม การใช้งานโดยนำไปติดกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2-3 แรงม้า ปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้งาน