เครื่องจักรกลและเขตกรรม

คันไถ

คันไถ คือ ผาลไถนา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเตรียมดินทำนาในสมัยโบราณที่ยังใช้แรงงานสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว และควายเป็นต้นกำลังเพื่อลากคันไถ โดยคันไถส่วนใหญ่จะทำจากไม้เนื้อแข็ง ส่วนหัวไถทำจากเหล็กเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนจะทำหน้าที่พลิกหน้าดิน เวลาทำงานกดหัวไถให้จมดินแล้วยกคันไถขึ้นเพื่อให้หน้าดินพลิกหงายขึ้น ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว