การผลิตข้าวอินทรีย์

หลังจากปลูกข้าวอินทรีย์ติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 ปี สมดุลย์ของธรรมชาติและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เช่น กบ เขียด ปู ปลา กุ้ง หอย แมงมุม แมลงปอ แตนเบียน ได้กลับคืนสู่ท้องนา

ทุ่งรวงทอง
 
ข้าวหลากสี
 
วัวควายจากนาอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์และคอกสัตว์
 
เป็ดไก่จากนาอินทรีย์
ฮวกกบ(ลูกอ๊อดของกบ)
 
ปลาจากนาอินทรีย์
กบเขียด