เครื่องจักรกลและเขตกรรม

ขลุบหมุน

ขลุบหมุนหรืออีขลุบ เป็นอุปกรณ์เตรียมดินชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่กดเศษหญ้าหรือฟางข้าวให้จมดินหรือใช้ในการปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอ ซึ่งจะใช้งานหลังจากไถดะหรือไถแปรหรือใช้โรตารีตีดินแล้วและจะใช้งานก่อนทำเทือก โดยส่วนใหญ่ลักษณะขลุบทำจากไม้หรือเหล็กทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้วติดตั้งด้วยแผ่นเหล็กทรงใบพัดหมุนวนหรือเป็นแนวตรงไปตามตัวแกนท่อ ทั้งนี้ ตัวขลุบจะมีแถวใบพัดอยู่ประมาณ 4-5 แถวหรือเป็นแกนเหล็กเส้นติดตามความยาวของตัวขลุบอยู่ประมาณ 4-6 เส้น ตัวขลุบส่วนใหญ่จะมีความยาวประมาณ 2-3 เมตร ด้านบนจะเป็นที่นั่งขับโดยใช้รถไถเดินตามลากจูง