ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

          ข้าวสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้เช่น น้ำนมข้าวยาคู เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ทำมาจากข้าวอ่อน หรือข้าวในระยะน้ำนม แล้วนำมาบีบเอาน้ำนมข้าว จากนั้นนำไปกวน เติมน้ำตาล และกะทิ จะได้เป็นเครื่องดื่มน้ำนมข้าวยาคูที่มีสารอาหารสูง รวมทั้งวิตามิน และเกลือต่างๆ นอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้พัฒนาเครื่องดื่มข้าวยาคู โดยใช้แป้งจากเมล็ดข้าวกล้องงอก ที่มีอายุ 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้แป้งข้าวกล้องงอกสด หรือแห้งก็ได้ ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวยาคู ที่ใกล้เคียงกับ การใช้ข้าวในระยะน้ำนม

           ทางศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานิ ยังได้ทำการพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้อง ซึ่งจัดเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ เพราะให้พลังงานต่ำ สามารถผลิตได้จากข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และปทุมธานี1 โดยมีการนำส่วนรวงข้าวกับใบธงในระยะน้ำนมของข้าวทั้ง 2พันธุ์ มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีสีและกลิ่นดีขึ้น โดยนำน้ำคั้นรวงข้าวกับใบธง มาดื่มกับแป้งข้าวกล้อง โดยใช้แป้งข้าวกล้องตั้ง ในอัตราส่วน 1:20 เท่า ต้มนาน 20 นาที ทำการกรอง ปรุงรสด้วย น้ำตาล และเกลือ และมีการเติมสารคาราจีแนนในปริมาณร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เพื่อป้องกันการตกตะกอนหรือแยกชั้นของน้ำข้าวกล้อง
 


            ชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวหอม ทางศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยใช้ต้นอ่อนของข้าวขาวดอกมะลิ105พบว่าต้นอ่อนที่มีอายุ 14-21วัน เหมาะสมในการทำชา โดยนำใบอ่อนมาหั่น แล้วคั่วด้วยไฟอ่อน หรืออบที่อุณหภูมิ 80องศาเซลเซียส จะได้ใบชา จากการวิเคราะห์ พบว่าในชาเขียว มีวิตามินอี,คลอโรฟิลส์ และเบต้ากลูแคน