คลิปวีดีโอ


นวัตกรรมทำนาเปียกสลับแห้งในภาวะน้ำน้อย