พันธุ์ข้าว


พันธุ์ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง


ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว

พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง


ข้าวเจ้า

ข้าวเหนียว


พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวน้ำลึกไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวน้ำลึกไม่ไวต่อช่วงแสง


พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง


พันธุ์ข้าวแดงไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวแดงไม่ไวต่อช่วงแสง


พันธุ์ข้าวญี่ปุ่น


พันธุ์ข้าวบาร์เลย์


พันธุ์ข้าวลูกผสม


พันธุ์ข้าวสาลี