รายชื่อศูนย์เมล็ดพันธุ์

ลำดับ ชื่อศูนย์วิจัย ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail
1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เลขที่ 401 หมู่ 12  ต.หนองควาย  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230 0 5311 4062 0 5311 4061 cmi_rsc@ricethailand.go.th
2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เลขที่ 280 หมู่ 12  ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 0 5441 1004 0 5441 0951 pyo_rsc@rice.mail.go.th
3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เลขที่ 73 หมู่ 6  ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52000 0 5435 6395 0 5435 6396 lpg_rsc@rice.mail.go.th
4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เลขที่ 320 หมู่ 3  ต.แม่ย่างฮ้อ  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่  54140 0 5465 4661 0 5465 4537 pre_rsc@rice.mail.go.th
5 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เลขที่ 311 หมู่ 3  ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย  ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000 0 5571 0014 0 5571 0015 kpp_rsc@ricethailand.go.th
6 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เลขที่ 54 หมู่ 2  ต.กลางแดด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 0 5632 5111-112 0 5680 2644 nsw_rsc@ricethailand.go.th
7 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เลขที่ 450 หมู่ที่ 15  ถนนมิตรภาพ(พิษณุโลก-หล่มสัก)  ต.วังทอง  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก  65130 0 5531 1018 0 5531 3030 psl_rsc@ricethailand.go.th
8 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เลขที่ 169 หมู่ 5  ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110 0 5560 1017 0 5560 1015 skt_rsc@ricethailand.go.th
9 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เลขที่ 149 หมู่ 4  ต.หางน้ำสาคร  อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท   17170  0 5643 1372 0 5643 1371 cnt_rsc@ricethailand.go.th
10 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15210 0 3649 9224-5 0 3649 9225 lbr_rsc@ricethailand.go.th
11 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เลขที่ 99 หมู่ 7  ต.ห้วยไผ่  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 0 3271 1142 0 3232 0273 rbr_rsc@ricethailand.go.th
12 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เลที่ 30 หมู่ 10  ต.นาเริก  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20240 0 3820 9201 0 3820 9201 ต่อ 115 -
13 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 0 4387 3163 0 4387 3162 kls_rsc@rice.mail.go.th
14 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เลขที่ 31 หมู่ 3  ต.สำราญ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 0 4337 9252 0 4337 9253 kkn_rsc@rice.mail.go.th
15 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เลขที่ 50 หมู่ 1  ถนน ราชสีมา-โชคชัย  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 0 4492 0240, 0 4492 0241 0 4492 0240, 0 4492 0241 nrm_rsc@ricethailand.go.th
16 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เลขที่ 230 หมู่ 4  ถนนแจ้งสนิท  ต.นิเวศน์  อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด  45170 0 4356 9465  0 4356 9114 ret_rsc@ricethailand.go.th
17 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เลขที่ 99 หมู่ 8  ต.ม่วงไข่  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160 0 4272 8516-19 0 4272 8517 skn_rsc@ricethailand.go.th
18 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เลขที่ 129 หมู่ 2 ต.เชื้อเพลิง  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  32140 0 4404 2560 0 4404 2560 ต่อ 102 srn_rsc@rice.mail.go.th
19 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เลขที่ 431 หมู่ 7  กม.15  ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู  ต.นิคมสงเคราะห์  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 0 4223 7089-91 0 4223 7091 udn_rsc@ricethailand.go.th
20 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เลขที่ 152 หมู่ 2  ถนนแจ้งสนิท  ต.แจระแม  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 0 4531 2592 0 4531 1051 -
21 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เลขที่ 61 หมู่ 1  ถนนเพชรเกษม  ต.บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  94170 0 7334 0404 0 7334 0405 ptn_rsc@rice.mail.go.th
22 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เลขที่ 244 หมู่ 15  ต.ควนมะพร้าว  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000 0 7484 0103 0 7484 0104 ptl_rsc@ricethailand.go.th
23 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เลขที่ 128 หมู่ 4  ต.ท่าอุแท  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี  84160 0 7725 9429 0 7725 9032 stn_rsc@ricethailand.go.th