รายชื่อศูนย์วิจัยข้าว

ลำดับ ชื่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
1
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่
หมู่ที่ 6 บ้านนานอก ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

พิกัด GPS : N8.056858, E99.016581

0 7569 1120
0 7569 1120
kbi__rrc@rice.mail.go.th
2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
เลขที่ 128/1 หมู่ที่ 7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

พิกัด GPS : N6.752281, E101.130356

0 7343 1353
0 7343 1353
ptn_rrc@rice.mail.go.th
3
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330

พิกัด GPS : N8.359236, E100.054220

0 7539 9012
0 7539 9012
nsr_rrc@rice.mail.go.th , nsr_rrc@brrd.mail.go.th
4
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
เลขที่ 191 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

พิกัด GPS : N7.566383, E100.125739

0 7484 0111
0 7484 0111
ptl_rrc@rice.mail.go.th , ptl_rrc@ricethailand.go.th
5
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150

พิกัด GPS : ไม่พบข้อมูล

0 5361 7144
0 5361 7088
mhs_rrc@rice.mail.go.th
6
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
เลขที่ 202 หมู่ที่ 10 บ้านปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

พิกัด GPS : N18.846370, E98.770287

0 5337 8093-4
0 5337 8093
smg_rrc@brrd.mail.go.th
7
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
เลขที่ 156 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

พิกัด GPS : N18.596086, E98.893295

0 5331 1334
0 5331 1335
cmi_rrc@rice.mail.go.th
8
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
เลขที่ 474 หมู่ 9 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

พิกัด GPS : N19.528622, E99.744618

0 5372 1578
0 5372 1916
cri_rrc@rice.mail.go.th
9
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

พิกัด GPS : N18.242643, E100.219916

0 5464 6033-5
0 5464 6034
pre_rrc@rice.mail.go.th
10
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
เลขที่ 450 หมู่ที่ 15 ถนนมิตรภาพ(พิษณุโลก-หล่มสัก) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

พิกัด GPS : N16.837255, E100.378123

0 5531 1184
0 5531 1185
psl_rrc@rice.mail.go.th , psl_rrc@brrd.mail.go.th
11
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 บ้านโสกแก ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41000

พิกัด GPS : N17.421091, E102.587757

0 4224 7485
0 4224 7485
udn_rrc@rice.mail.go.th
12
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
เลขที่ 275 หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

พิกัด GPS : N18.164039, E103.168165

0 4242 2082
0 4242 2082
nki_rrc@rice.mail.go.th
13
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ
เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

พิกัด GPS : N16.534884, E102.119914

0 4331 1155
0 4331 1155
cpa_rrc@rice.mail.go.th , cpa_rrc@brrd.mail.go.th
14
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
เลขที่ 218 หมู่ที่ 7 บ้านศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

พิกัด GPS : N16.432278, E102.818651

0 4324 1740
0 4324 1740
kkn_rrc@rice.mail.go.th , kkn_rrc@brrd.mail.go.th
15
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
เลขที่ 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

พิกัด GPS : N17.180656, E104.118616

0 4271 1471
0 4271 1471
skn_rrc@rice.mail.go.th