รายงานสถานการณ์น้ำ (รายสัปดาห์)                          

สัปดาห์

GISTDA

กรมชลประทาน

กรมการข้าว

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

12 มิถุนายน 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

5-11 มิถุนายน 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

29 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

22-28 พฤษภาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

15-21 พฤษภาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

8-14 พฤษภาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

1-7 พฤษภาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

24-30 เมษายน  2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

17-23 เมษายน 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

10-16 เมษายน 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

3-9 เมษายน2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

27 มีนาคม-2 เมษายน 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

20-26 มีนาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

13-19 มีนาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

6-12 มีนาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

20-26 กุมภาพันธ์ 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

13-19 กุมภาพันธ์  2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

6-12 กุมภาพันธ์  2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

23-29 มกราคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

16-22 มกราคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

 9-15 มกราคม 2560

           pdf icon copy min

                             

                                   

                              

2-8 มกราคม 2560

        pdf icon copy min                 pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

                              

26 ธันวาคม-1 มกราคม 2560

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               

19-25 ธันวาคม 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               

12-18 ธันวาคม 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min

5-11 ธันวาคม 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min

28- พฤศจิกายน 4 ธันวาคม 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min

21-27 พฤศจิกายน 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min

14-20 พฤศจิกายน 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min

7-13 พฤศจิกายน 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

                                   

31 ตุลาคม -พฤศจิกายน 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               

24-30 ตุลาคม 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min

17-23 ตุลาคม 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min

10-16 ตุลาคม 2559

        pdf icon copy min                  pdf icon copy min                      pdf icon copy min 

               pdf icon copy min


 

   

bacck ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon home

   

ลงทะเบียน

   
© ALLROUNDER