รายงานสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว รอบที่ 2 (2559/60) รายงานโดยกรมชลประทาน

 

pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 28 ธันวาคม 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 21 ธันวาคม 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 14 ธันวาคม 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 7 ธันวาคม 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 icoexcel
pushpin พื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลองในเขตชลประทาน รวม 18 จังหวัด icoexcel
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทาน(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) วันที่ 28 ธันวาคม 2559 pdf icon copy min
pushpin พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีปี 2559/60 ในเขตชลประทานวันที่ 28 ธันวาคม 2559 pdf icon copy min
   

bacck ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon home

   

ลงทะเบียน

   
© ALLROUNDER