ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว

พิมพ์

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยข้าวในแต่ละปี จากการศึกษา สำรวจ วิจัยของนักวิชาการเกษตรแต่ละด้าน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ชาวเกษตรกรและผู้ที่สนใจ  รวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์