ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว สร้างและพัฒนาโดยศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (http://pttrice.ath.cx/)เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมความหลากหลายของพันธุกรรม ข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ (GS.No.) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ คุณภาพเมล็ดทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ความต้านทานต่อโรคและแมลง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และโมเลกุลเครื่องหมาย รวมทั้งรูปภาพประกอบลักษณะประจำพันธุ์ ฐานข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป และผู้ประกอบการด้านข้าว การสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้ ทั้งวิธีการสืบค้นแบบง่าย (basic search) โดยเลือกคำจากรายการที่ระบุ และการสืบค้นโดยใช้ความสัมพันธ์บูลีน (Boolean searches) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกถึงข้อมูลที่ต้องการได้  คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์