การปลูกข้าวจาปอนิกาด้วยเครื่องปักดำและโยนกล้า

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

โดย : นางสาวศิริลักาณ์ ใจบุญทา ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ISBN : 978-616-358-463-2

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2563

หนังสือ เล่มนี้ ได้รวบรวมเกี่ยวกับเรื่อง การปลูกด้วยวิธีการปักดำด้วเครื่องการปลูกด้วยวิธีโยนกล้า การจัดการปุ๋ย และดูแลระดับน้ำ เป็นต้น

download PDF file brrd12102563