สัตว์ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. พิมพ์อีเมล

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (อุรัสยาน์ ขวัญเรือน และทัสดาว เกตุเนตร)

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2562

สาระสำคัญ: เป็นหนังสือคู่มือที่มีการรวบรวมเนื้อหาเรื่องสัตว์ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด โดยหนังสือฉบับนี้ประกอบด้วย การจำแนกชนิดของสัตว์ศัตรูข้าว การสำรวจและประเมินความเสียหายในนาข้าว และการป้องกันกำจัดพื่อเป็นคู่มือให้นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจ เป็นต้น

download PDF file brrd12062020
view/open

brrd1206202001 view/open