คู่มือการเสนอขอรับรองพันธุ์ข้าว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ปีที่พิมพ์ : 2561-2562

หนังสือ เล่มนี้ ได้รวบรวมเกี่ยวกับเรื่อง การเสนอขอรับรองพันธุ์ข้าว กฏเกณฑ์ ขั้นตอนการเตรียมการ ข้อมูลพันธุ์ข้าว แบบฟอร์ม เป็นต้น

download PDF file brrdCertifiedRiceBook