Text Size
วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2019

ข้าวและผลิตภัณฑ์

ข้าวขวัญน้ำอ้อม

ipop

ขวัญน้ำอ้อมของดี ข้าวไทยโกอินเตอร์ 

 poopo

กลุ่ม: เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม

สินค้าที่จำหน่าย:

  •                     ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
  •                     ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
  •                     ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
  •                     ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
  •                     ข้าวกล้องสามสี ตรา ขวัญน้ำอ้อม

ตราสินค้า

          ขวัญน้ำอ้อม

จุดเด่นของสินค้า

-                    สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

-                    ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ออกโดย  กรมทรัพย์สินทางปัญญา

-                    ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการของจังหวัดยโสธร

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่ทำการกลุ่มและตามงานแสดงสินค้าต่างๆ

การติดต่อ

   ที่อยู่ : อ.ค้อยัง จ.ยโสธร 35160

   โทร : 045-756-980

   Facebook : ข้าวตราน้ำอ้อม

 

lovr

 

SEARCH

Who's Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์