ข้าวนาน้ำฝน 2\กข 15 (RD 15)

กข 15 (RD 15)

ชื่อพันธุ์ - กข 15 (RD 15)

ชนิด - ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์ - ได้จากการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ไปฉายรังสีแกมมา ที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2508 โดยใช้ปริมาณรังสี 15 กิโลแรด เพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ แล้วนำไปปลูกคัดเลือกที่สถานี ทดลองข้าวต่าง ๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ KDML105'65 G1U-45

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521 และให้ชื่อว่า กข 15
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 130 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 10 พฤศจิกายน
- ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงทำมุมกว้างกับรวง รวงอยู่เหนือใบ ใบยาวค่อนข้างแคบ
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปลายบิดงอเล็กน้อย
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.5 x 1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 14-17 %
- คุณภาพข้าวสุก หอมนุ่ม

ผลผลิต
- ประมาณ 560 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- ทนแล้งได้ดีพอสมควร
- เหมาะสำหรับปลูกในฤดูนาปี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในท้องที่ที่มีความแห้งแล้ง
- อายุเบา เก็บเกี่ยวได้เร็ว
- คุณภาพในการหุงต้มอ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
- คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารใส แข็งแกร่ง เรียวยาว โรงสีให้ราคาดีพอ ๆ กับขาวดอกมะลิ 105
- นวดง่าย
- สามารถปลูกเป็นพันธุ์ข้าวไร่ได้
- ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้
- ไม่ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ
- ล้มง่าย ฟางอ่อน เมล็ดร่วงง่าย
- ไม่เหมาะกับนาลุ่ม ซึ่งระบายน้ำไม่ได้ เพราะข้าวจะสุกในระยะที่น้ำยังขังอยู่ในนา ทำให้เก็บเกี่ยวลำบาก
- น้ำหนักเมล็ดค่อนข้างเบา

พื้นที่แนะนำ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง