ข้าวนาชลประทาน\พิษณุโลก 1 (Phitsanulok 1)

พิษณุโลก 1 (Phitsanulok 1)

ชื่อพันธุ์ - พิษณุโลก 1 (Phitsanulok 1)

ชนิด - ข้าวเจ้าหอม

คู่ผสม - KDML 105 / LA29' 72NFU-14-3-1-1 // IR 58

ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และสายพันธุ์ LA29172NFU-14-3-1-1 กับ IR 58 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2525
- พ.ศ. 2528-2533 นำไปปลูกคัดเลือกที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่ชั่วที่ 2-7 จนได้สายพันธุ์ SPRLR83228-PSL-32-1
- พ.ศ. 2534 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายใน สถานี
- พ.ศ. 2535-2539 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี
- พ.ศ. 2537-2539 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตใน นาราษฎร์ ทดสอบการตอบสนองต่ออัตราปุ๋ย ไนโตรเจน และทดสอบเสถียรภาพในการให้ผลผลิตร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และสถานีทดลองเครือข่าย

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรอง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 และให้ชื่อว่า พิษณุโลก 1
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
- ลำต้นสูง ทรงกอตั้ง ฟางแข็งปานกลาง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง ยาวปานกลาง คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 11 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1x 7.4 x 1.7 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 14.9%
- คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม และหอม

ผลผลิต
- 579 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตสูงอย่างสม่ำเสมอ
- ต้านทานปานกลางต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และโรคใบหงิก
- เป็นข้าวอายุปานกลาง เหมาะสำหรับปลูกในนาน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
- คุณภาพเมล็ดดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100% ได้
- คุณภาพหุงต้มและรับประทานดี เหนียวนุ่ม และหอมเหมือนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

พื้นที่แนะนำ
- พื้นที่ปลูกข้าวนาน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ที่ต้องการข้าวที่มีอายุหนักกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 1 สัปดาห์ เนื่องจากคุณภาพเมล็ดคล้ายคลึงกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จึงสามารถ ปลูกเสริมข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อช่วยในการกระจายแรงงานในการ เก็บเกี่ยว