ข้าวนาน้ำฝน 2\เหลืองประทิว 123 (Leuang Pratew 123)

เหลืองประทิว 123 (Leuang Pratew 123)

ชื่อพันธุ์ - เหลืองประทิว 123 (Leuang Pratew 123)

ชนิด - ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์ - ได้มาโดยพนักงานเกษตรเป็นผู้รวบรวมมาจากชาวนาในอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2498-2499 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์ บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่าง ๆ จนได้สายพันธุ์ 126-8-123

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2508 และให้ชื่อว่า เหลืองประทิว 123
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี
- ลำต้นและใบสีเขียว ใบกว้างและยาว คอรวงยาว เมล็ดมีรูปร่างเรียวยาว
- ข้าวเปลือกสีเหลือง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 19 ธันวาคม
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3x 7.6 x 1.8 มิลลิกรัม
- ปริมาณอมิโลส 29-32% - คุณภาพข้าวสุก ร่วนค่อนข้างแข็ง

ผลผลิต
- ประมาณ 414 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- เป็นข้าวพันธุ์หนัก ต้นสูง เหมาะต่อการปลูกในสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม
- ฟางแข็ง แตกกอมาก
- น้ำหนักของเมล็ดดี คอรวงยาว เมล็ดต่อรวงมาก
- คุณภาพการขัดสีได้ข้าวสารแกร่ง เลื่อมมัน
- ปลูกในดินเปรี้ยวได้ดี ให้ผลผลิตปานกลาง
- ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้งและโรคใบหงิก

ข้อควรระวัง
- คอรวงหักง่าย ถ้าปล่อยให้แห้งจัด ซึ่งยากต่อการเก็บเกี่ยว
- ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคเขียวเตี้ย
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวและหนอนกอ

พื้นที่แนะนำ
- ภาคกลาง ที่ปลูกแบบข้าวนาสวน