ข้าวนาน้ำฝน 1\ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

ชื่อพันธุ์
- ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)

ชนิด - ข้าวเจ้าหอม

ประวัติพันธุ์ - ได้มาโดยนายสุนทร สีหะเนิน พนักงานเกษตร รวบรวมจากอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ. 2493 - 2494 จำนวน 199 รวงแล้วนำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line Selection) และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง แล้วปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ ท้องถิ่นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 4-2-105 ซึ่งเลข 4 หมายถึง สถานที่เก็บรวงข้าว คือ อ.บางคล้า เลข 2 หมายถึง พันธุ์ทดสอบที่ 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105 หมายถึง แถวหรือรวงที่ 105 จากจำนวน 199 รวง

การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เป็น พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 และให้ชื่อว่า ขาวดอกมะลิ 105
  ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี
- ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทำมุมกว้าง กับรวง เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว - ข้าวเปลือกสีฟาง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 8 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1x 7.5 x 1.8 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 12-17%
- คุณภาพข้าวสุก นุ่มหอม

ผลผลิต
- ประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
- ทนแล้งได้ดีพอสมควร ปลูกเป็นข้าวไร่ได้
- เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการขัดสีดี
- คุณภาพการหุงต้มมีกลิ่นหอมและอ่อนนุ่ม
- โรงสีมีความต้องการสูง จำหน่ายได้ราคาดี
- แตกกอดี ต้นสูง เก็บเกี่ยวง่าย
- ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม

ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคใบหงิก
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวและหนอนกอ

พื้นที่แนะนำ
- ทุกภาคของประเทศไทย แต่แหล่งผลิตที่สำคัญและคุณภาพดีที่สุดอยู่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ