เจ้าฮ่อ (Jow Haw) 

ชื่อพันธุ์ - เจ้าฮ่อ (Jow Haw)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย โดย
นายสมพงษ์ ภู่พวง สถานีทดลองข้าวพาน ในปี พ.ศ. 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวและสถานีทดลองพืชสวนใน ภาคเหนือ
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง ความสูงประมาณ 134 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณปลายเดือนตุลาคม
  - ทรงกอตั้งตรง ลำต้นใหญ่ค่อนข้างแข็ง ลำต้นและข้อสีเขียว ใบค่อนข้างกว้างและยาว ข้อต่อระหว่างใบและกาบใบสีฟาง รวงยาว ระแง้ถี่ คอรวงโผล่พ้นใบธงพอดี เมล็ดร่วงปานกลาง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 3.4 x 2.3 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.8 x 1.9 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 15.8%
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่ม เหนียว
ผลผลิต - ประมาณ 210 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ปรับตัวได้ดีในสภาพไร่ทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
  - ต้านทานโรคไหม้ และโรคหูด
ข้อควรระวัง - อายุค่อนข้างหนัก จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ๆ มีฝนค่อนข้างสม่ำเสมอและดินอุ้มความชื้นได้ ดีเท่านั้น
  - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย
  - ไม่ต้านทานเมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  - ปลูกได้ดีในสภาพข้าวไร่ ความสูงไม่เกิน 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล แต่สามารถให้ผลผลิตได้ในพื้นที่ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร
พื้นที่แนะนำ - สภาพไร่พื้นราบ และสภาพไร่เชิงเขา ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ที่มีฝนค่อนข้างสม่ำเสมอ และดินอุ้มความชื้นได้ดี