ขาวโป่งไคร้ (Khao Pong Krai) 

ชื่อพันธุ์ - ขาวโป่งไคร้ (Khao Pong Krai)
ชนิด - ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ - ได้ จากการเก็บรวบรวมจากแปลงเกษตรกร บ้านโป่งไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิชัย คำชมภู สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ไร่นาสาธิตแม่เหียะี่และเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลอง ข้าวในภาคเหนือ
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเหนียว สูงประมาณ 142 เซนติเมตร
  - ุ์ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม
  - ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงกว้างและตก รวงยาว ระแง้ถี่ เมล็ดมีรูปร่างป้อม และร่วงปานกลาง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 11.1 x 4.0 x 2.5 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 8.3 x 3.0 x 2.1 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก ค่อนข้างแข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 243 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - นวดง่าย
  - ข้าวสุกมีกลิ่นหอมเล็กน้อย
  - ต้านทานโรคไหม้
  - ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง
  - เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ปรับตัวเข้ากับการปลูกบนที่สูงถึง 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - สภาพที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 800 – 1,250 เมตร