กู้เมืองหลวง (Goo Meuang Luang)


 

 

ชื่อพันธุ์ - กู้เมืองหลวง (Goo Meuang Luang)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกเป็นข้าวไร่บางท้องที่ในภาคใต้ ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองยางในภาคใต้
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง สูงประมาณ 155 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นมิถุนายน เก็บเกี่ยวกลางพฤศจิกายน ถ้าปลูกปลายสิงหาคม เก็บเกี่ยวกลางมกราคม (อายุประมาณ 135 – 165 วัน)
  - ลำต้นสีเขียวเข้ม ใบกว้างและโน้ม เมล็ดยาวเรียว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.9 x 2.9 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 8.4 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 28 – 30 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ท้องไข่มาก
ผลผลิต - ประมาณ 240 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ทนแล้งได้ดี เหมาะสำหรับปลูกเป็นข้าวไร่ในภาคใต้และปลูกเป็นพืชแซมยาง
  - การชูรวงดี คอรวงยาว เหมาะสำหรับเกี่ยวด้วยแกระ
  - ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล
  - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบวงสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ข้าวไร่ภาคใต้ และปลูกเป็นพืชแซมยาง