อาร์258 (R258) 

ชื่อพันธุ์ - อาร์258 (R258)
ชนิด - ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ - คัดเลือกจากข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ชื่อมะกอกปีหรือดอสามเดือน และให้เลขประจำพันธุ์ว่า อาร์ 258 โดยศูนย์วิชาการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และคณะทำงานโครงการข้าวไร่ที่สูง ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี และทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2525–2529
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัย และพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียว สูงประมาณ 127 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 106 – 134 วัน
  - ลำต้นค่อนข้างแข็ง ลำต้น ข้อ และกาบใบสีเขียว ใบและใบธงค่อนข้างกว้าง และยาวปานกลาง มีขนเล็กน้อย ใบธงตกเมื่อรวงแก่ รวงยาวปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงสั้น โผล่พ้นใบธงพอดี เมล็ดร่วงง่าย
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 3.9 x 2.3 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 3.3 x 2.1 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอมเล็กน้อย
ผลผลิต - ประมาณ 252 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - อายุสั้น เก็บเกี่ยวได้ก่อนข้าวไร่พันธุ์อื่นๆ เหมาะสำหรับพื้นที่ฝนหยุดเร็ว และ ค่อนข้างแห้งแล้ง
  - ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้
ข้อควรระวัง - เมล็ดร่วงง่าย จึงไม่ควรปล่อยจนแก่จัด
  - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - สภาพพื้นที่ดอน ที่ฝนหยุดเร็ว และค่อนข้างแห้งแล้ง ในท้องที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ