พลายงามปราจีนบุรี (Plai Ngahm Prachin Buri)


 

ชื่อพันธุ์ - พลายงามปราจีนบุรี (Plai Ngahm Prachin Buri)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้จากการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ โดยนายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีจาก ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2523 ปลูกคัดเลือกแบบหมู่ จนได้พันธุ์บริสุทธิ์
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมือง สูงประมาณ 240 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ)
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 ธันวาคม
  - ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว ระแง้ถี่ การชูรวงดี
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.8 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร
  - มีท้องไข่ปานกลาง
  - ปริมาณอมิโลส 27 – 28 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 380 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ขึ้นน้ำได้ดี ในระดับน้ำลึกตั้งแต่ 1-5 เมตร และท่วมขังนานกว่า 1 เดือน
  - ทนแล้งได้ดี
  - ต้านทานโรคไหม้ ในระยะกล้าดี
  - แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความนุ่มเหนียว
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานต่อโรคใบหงิก โรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีระดับน้ำลึกมากกว่า       1 เมตร ท่วมขังเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1 เดือน และน้ำแห้งนาปลายเดือนธันวาคม