ปิ่นแก้ว 56 (Pin Gaew 56) 

ชื่อพันธุ์ - ปิ่นแก้ว 56 (Pin Gaew 56)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวที่ชนะการประกวดในปี พ.ศ.2498 จึงได้นำรวงมาปลูกแบบรวงต่อแถวแล้ว
คัดเลือกรวงที่ดีที่สุด ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าว แล้วนำไปปลูก
เปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่น คัดได้สายพันธุ์ที่ 56
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง สามารถขึ้นน้ำได้ในระดับน้ำไม่เกิน 5 เมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 29 ธันวาคม
  - ลำต้นสูง ใบยาวสีเขียว ลำต้นและกาบใบสีเขียวอ่อน แตกกอปานกลาง มีความสามารถในการขึ้นน้ำได้ดี เหมาะที่จะปลูกในที่นาลุ่ม ระดับน้ำลึกประมาณ 1- 4 เมตร และน้ำแห้งช้า
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.7 x 2.6 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณ อมิโลส 23 – 31 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 362 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - มีความสามารถในการแตกแขนง และแตกรากที่ข้อเหนือผิวดินในน้ำ และมีการชูรวงดี
  - คุณภาพการสี ข้าวสารใสแกร่ง
  - ทนน้ำลึกได้ดี (ไม่เกิน 5 เมตร)
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบสีส้ม โรคกาบใบเน่า โรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลิ้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ และแมลงบั่ว
  - ผลผลิตค่อนข้างต่ำ
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ข้าวขึ้นน้ำในภาคกลาง