ตะเภาแก้ว 161 (Ta – pow Gaew 161)


 

ชื่อพันธุ์ - ตะเภาแก้ว 161 (Ta – pow Gaew 161)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชนะการประกวดปี พ.ศ.2498 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกแบบ
คัดพันธุ์บริสุทธุ์ ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนได้สาย
พันธุ์ ตะเภาแก้ว 55-161
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง สามารถขึ้นน้ำได้ลึกไม่เกิน 2 เมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 9 ธันวาคม
  - ลำต้นสูง ใบสีเขียวยาวแต่ค่อนข้างแคบ ลำต้น กาบใบและขอบใบสีม่วง แต่จะจางลงเมื่อระดับน้ำในนาสูงขึ้น และข้าวโตขึ้นจนถึงระยะออกรวง สีม่วงจะจางหายไป แตกกอปานกลาง เมล็ดยาวเรียว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด ท้องไข่น้อย
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.1 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.5 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ประมาณอมิโลส 30-32%
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 350 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - อายุเก็บเกี่ยวเหมาะกับสภาพนาข้าวขึ้นน้ำที่น้ำแห้งเร็ว
  - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
  - ขึ้นน้ำได้ดีปานกลาง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ข้าวขึ้นน้ำในภาคกลาง