สะเมิง 2 (Samerng 2)


 

ชื่อพันธุ์ - สะเมิง 2 (Samerng 2)
ชนิด - ข้าวบาร์เลย์
ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวบาร์เลย์ชนิด 6 แถว (Six-row Barley) ได้จากศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ชุดทดสอบ International Barley Observation Nursery (IBON) ชุดเดียวกับข้าวบาร์เลย์สะเมิง 1 หมายเลข สายพันธุ์ 42 จึงเรียกว่าพันธุ์ไอบอน42 (IBON42) ปลูกครั้งแรกโดยนายวิฑูรย์ ขุนธิกุล เจ้าหน้าที่สถานีทดลอง ข้าวสันป่าตอง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2517 ณ สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปลูกพร้อมกับข้าวบาร์เลย์สะเมิง 1 และนำไปปลูกทดสอบในสถานีทดลองต่าง ๆหลายแห่ง
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวบาร์เลย์ สูงประมาณ 75 เซนติเมตร
  - อายุเก็บเกี่ยว 125 วัน
  - ใบและหูใบสีเขียวปานกลาง
  - เมล็ดมีขนาดยาว 8.15 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอ่อน เมล็ดรูปวงรี
  - น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 33.6 กรัม รวงมีหางยาว
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
ผลผลิต - ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - มีคุณภาพมอลท์เป็นที่ยอมรับในการผลิตเบียร์
  - ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
ข้อควรระวัง -

สภาพอากาศร้อนจะเจริญเติบโตไม่ดี

  - สภาพพื้นที่ชื้นแฉะเกินไปจะเป็นโรคต้นกล้าเน่ามาก
  - ไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคไหม้
พื้นที่แนะนำ - ใช้ปลูกในภาคเหนือ