สะเมิง 1 (Samerng 1)


 

ชื่อพันธุ์ - สะเมิง 1 (Samerng 1)
ชนิด - ข้าวบาร์เลย์
ประวัติพันธุ์ - เป็นข้าวบาร์เลย์ชนิด 6 แถว (Six-row Barley) ที่ได้มาจากศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและ ข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ชุด การทดสอบ IBON หมายเลขสายพันธุ์ 118 จึง เรียกว่า พันธุ์ไอบอน118 (IBON118) ปลูกครั้งแรกโดยนายวิฑูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2517 ณ สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุน ช่างเคี่ยน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้นำไปปลูกทดสอบในสถานีทดลองต่างๆ หลายแห่ง
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวบาร์เลย์ สูงประมาณ 70 เซนติเมตร
  - อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน
  - ทรงกอตั้ง (มุมของใบจากพื้นดินมากกว่า 60 องศา) ใบและหูใบสีเขียวปานกลาง
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.2 x 3.5 x 2.6 มิลลิเมตร
  - ขนาดเมล็ด ยาว x กว้าง x หนา = 8.2 x 3.5 x 2.6 มิลลิเมตร สีน้ำตาลอ่อน เมล็ดรูปไข่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 36.5 กรัม เมล็ดติดเปลือก รวงมีหาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
ผลผลิต - ประมาณ 270 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - มีคุณภาพมอลท์เป็นที่ยอมรับในการผลิตเบียร์
  - ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
ข้อควรระวัง - มีการเจริญเติบโตไม่ดีในสภาพอากาศร้อน
  -

ในสภาพพื้นที่ปลูกชื้นแฉะเกินไปจะเป็นโรคต้นกล้าเน่ามาก

  - ไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคไหม้
พื้นที่แนะนำ - ใช้ปลูกในภาคเหนือ