สุรินทร์ 1 ( Surin 1 )


 

ชื่อพันธุ์ - สุรินทร์ 1 ( Surin 1 )
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - IR61078 / IR46329-SRN-18-2-2-2
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง IR61078 และ IR46329- SRN-18-2-2-2 ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เมื่อปี พ.ศ. 2531ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ จนได้สายพันธุ์ IR62558-SRN-17-2-1- B
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 122 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว 138 วัน
  - ทรงกอตั้งตรง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง คอรวงสั้น ลำต้นแข็ง ใบแก่ช้า
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดร่วงยาก
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.1 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 30.4 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 718 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง
  - ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
  - ทนทานต่อดินเค็ม
  - ทนทานต่อความแห้งแล้ง
  - เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดี เหมาะที่จะใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เส้นหมี่ เส้นขนมจีน แผ่นแป้ง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ฤดูนาปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ