สุพรรณบุรี 90 ( Suphan Buri 90)


 

ชื่อพันธุ์ - สุพรรณบุรี 90 ( Suphan Buri 90)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - กข21 / IR4422-98-3-6-1 / / กข11 / กข23
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมซ้อนระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ กข21 และ IR4422-98-3-6-1 กับลูกผสมชั่วที่ 1 ของ กข11 และ กข23 ที่ สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR82216 -26-1-3
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2534

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า สูงประมาณ 120 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน
  - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงยาว ค่อนข้างตั้งตรง
  - คอรวงยาว รวงยาว แน่น ระแง้ถี่ ต้นแข็ง เมล็ดยาวเรียว
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.1 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 25-28 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้านทานโรคใบหงิก และโรค
ใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - พบโรคใบขีดสีน้ำตาลในระยะข้าวออกรวง
  - ออกรวงไม่สม่ำเสมอ
  - ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกินอัตรา 12 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ เพราะจะทำให้ต้นข้าว อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่มีการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคใบหงิก โรคใบสีส้ม และโรคไหม้