สุพรรณบุรี 60 (Suphan Buri 60)


 

ชื่อพันธุ์ - สุพรรณบุรี 60 (Suphan Buri 60)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - เหลืองทองนาปรัง / ซี4-63 / / ไออาร์48
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เหลืองทองนาปรัง และ ซี4-63 กับพันธุ์ไออาร์48 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปี 2523 และ นาปรัง 2524 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR81074-61-1-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 133 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120-122 วัน
  - ใบสีเขียวเข้ม ทรงกอตั้ง รวงแน่น ระแง้ถี่ คอรวงสั้น เมล็ดรูปร่างเรียว ยาว ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 23 -25 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง
  - คุณภาพเมล็ดดี
  - คุณภาพการสีดี
  - ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง
  - ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคไหม้
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคกาบใบแห้ง
พื้นที่แนะนำ - เขตชลประทานภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก