ข้าวหอมกุหลาบแดง (Red Rose Rice)


 

ชื่อพันธุ์ - ข้าวหอมกุหลาบแดง (Red Rose Rice)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - KDML105R-PRE-5*4 / ไออาร์64
ประวัติพันธุ์ - พ.ศ. 2529 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้รับรวงข้าวแดงหอมจำนวนหนึ่งจากสถานีทดลองข้าวสุรินทร์ จึงทำการปลูกคัดเลือกและแยกสายพันธุ์ชนิด ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าออกจากกัน
  - พ.ศ. 2531 นายสมเดช อิ่มมาก นักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้นำข้าวแดงหอมสายพันธุ์ KDML105R-PRE-5 เป็นพันธุ์แม่ผสมกับ IR64 และผสมย้อนกลับ (Back Cross) ไปหาพันธุ์แม่ 3 ครั้ง
  - พ.ศ. 2533 ได้ให้รหัสเป็นคู่ผสมของศูนย์วิจัยข้าวแพร่เป็น PRE90020
  - พ.ศ. 2534 – 2537 นำสายพันธุ์ข้าวที่ได้ไปปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้สายพันธุ์ดีเด่นจำนวน 10 สายพันธุ์
  - พ.ศ. 2537 พบว่า สายพันธุ์ PRE90020-R36-PSL-8-3-14-3 เป็นสายพันธุ์ที่เป็นข้าวต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง และมีลักษณะต่างๆตามต้องการ
  - พ.ศ. 2542 สถาบันวิจัยข้าวเสนอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเป็น พันธุ์ข้าวทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า ข้าวหอมกุหลาบแดง

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 90 – 100 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 123 วัน
  - ลำต้นแข็ง กอตั้งตรง แตกกอดี
  - รวงแน่นปานกลาง
  - ใบมีสีเขียว แก่ช้า ใบธงตั้งตรง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.0 x 7.3 x 1.6 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 13.9 %
ผลผลิต - ประมาณ 750 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวที่ให้ข้าวกล้องมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม
  - ข้าวสุกนุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอมเหมือนขาวดอกมะลิ 105
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ควรปลูกในพื้นที่เฉพาะ เพื่อป้องกันปัญหาเมล็ดปะปนกับข้าวขาว