สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1)


 

ชื่อพันธุ์ - สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - IR25393-57-2-3 / กข23 // IR27316-96-3-2-2 /// SPRLR77205-
3-2-1-1 / SPRLR79134-51-2-2
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ IR25393-57-2-3 / กข23 // IR27316-96-3-2-2 และลูกผสมชั่วที่ 1 ของ SPRLR77205-3-2-1-1 / SPRLR79134-51-2-2 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2528 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR85163-5-1-1-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2537

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้านาสวน สูงประมาณ 125 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน
  - ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้ม ใบสีเขียวเข้ม มีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาวค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 22 วัน
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 29 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 806 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย
  - ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้านทานโรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
ข้อควรระวัง - พบโรคใบขีดสีน้ำตาลในระยะออกรวง อาจเป็นสาเหตุของโรคเมล็ดด่างได้
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคในเขตชลประทาน