ฝาง 60 (Fang 60)


 

ชื่อพันธุ์ - ฝาง 60 (Fang 60)
ชนิด - ข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปัง
คู่ผสม - Pitic62 / Frondosa /// Pitic62 / Mazoe // Mexipak
ประวัติพันธุ์ - เดิมคือข้าวสาลีเบอร์ 1015 เป็นข้าวสาลีขนมปังซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากศูนย์วิจัยการปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ประเทศเม็กซิโก เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมซ้อนของ Pitic62 / Frondosa /// Pitic62 / Mazoe // Mexipak นำมาปลูกครั้งแรกที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง ในปี พ.ศ. 2516 – 2517 ผ่านการศึกษาพันธุ์ (WTON) และการเปรียบเทียบผลผลิต (WTYN) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงปี พ.ศ. 2528 – 2529
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมการวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวสาลี สูงประมาณ 85 – 95 เซนติเมตร
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 95 วัน
  - ลำต้นสีเขียว มีนวลเคลือบ (Eqicuticular Wax) ใบยาวเรียวเล็ก มีสีเขียวเข้มปานกลาง มีนวลเคลือบ ก้านรวงมีลักษณะคดงอ
  - เมล็ดมีรูปร่างวงรี เยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลืองนวล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 37 กรัม มีขนาดเมล็ดค่อนข้างใหญ่
  - ปริมาณโปรตีนในเมล็ด 10 – 11%
ผลผลิต - ประมาณ 280 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - สามารถปลูกในสภาพร้อนและแห้งแล้งได้ดี
  - ต้านทานโรคราสนิมใบปานกลาง
  - เป็นแป้งชนิดเอนกประสงค์เหมาะสำหรับใช้ทำคุกกี้ บิสกิต และขนมปัง
พื้นที่แนะนำ -

ปลูกในแหล่งที่มีช่วงฤดูหนาวสั้น อากาศร้อนเร็ว และค่อนข้างแห้งแล้ง ทั้งในสภาพไร่และสภาพนาชลประทานในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ