สกลนคร (Sakon Nakhon)


 

ชื่อพันธุ์ - สกลนคร (Sakon Nakhon)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - หอมอ้ม / กข10
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หอมอ้ม กับพันธุ์ กข10 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2525 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสกลนครจนได้สายพันธุ์ KKNUR82003-SKN-69-1-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2543

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 123-146 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 128 วัน
  - ทรงกอตั้ง ปล้องและกาบใบสีเขียว มีขนบนใบ ใบธงตั้งตรง
  - การร่วงของเมล็ดปานกลาง
  - รวงแน่นปานกลาง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.4 x 2.2 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.8 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
ผลผลิต - ประมาณ 467 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้นกว่าพันธุ์ กข10
  - ปลูกได้ทั้งในสภาพนาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ใกล้เคียง กข6
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่นาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ