พัทลุง (Patthalung)


 

ชื่อพันธุ์ - พัทลุง (Patthalung)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - สุพรรณบุรี 90 / RP2243-7-4 // IR52280-117-1-1-3
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์สุพรรณบุรี 90 และสายพันธุ์ RP2243-7-4 กับสายพันธุ์ IR52280-117-1-1-3 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาทในปี พ.ศ. 2535 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT92024-4-2-1-1 และได้นำมาปลูกคัดที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้สายพันธุ์ CNT92024-42-1-1-RTL-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรมีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 104 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 112 วัน (ปักดำ) และ 103 วัน (หว่านน้ำตม)
  - รูปแบบต้นดี กอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงแน่น ระแง้ถี่ปานกลาง คอรวงสั้น ต้นแข็งไม่ล้ม
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.6 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา= 7.55 x 2.30 x 1.83 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 28.9 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 714 กิโลกรัมต่อไร่ (หว่านน้ำตม)
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องการข้าวอายุสั้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่มีการ
ปลูกข้าวช่วงก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำลด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูนาปี
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม