ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (Khao´ Jow Hawm Suphan Buri)


 

ชื่อพันธุ์ - ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (Khao´ Jow Hawm Suphan Buri)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - SPR84177-8-2-2-2-1 / SPR85091-13-1-1-4 // ขาวดอกมะลิ 105
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างlสายพันธุ์ SPR84177-8-2-2-2-1 และ SPR85091-13-1-1-4 กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2532 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPR89111-17-2-2-2-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2540

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 126 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน
  - ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาวและคอรวงยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.7 x 2.4 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.7 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 18-19 %
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียวและหอม
ผลผลิต - ประมาณ 582 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปรัง และ 673 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปี
ลักษณะเด่น - ลักษณะเมล็ดและคุณภาพหุงต้มข้าวสุกนุ่มเหนียว และหอมคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
  - ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง
  - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว
ข้อควรระวัง - ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้
  - ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่นาชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง