ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 (Khao’ Jow Hawm Khlong Luang 1)


 

ชื่อพันธุ์ - ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 (Khao’ Jow Hawm Khlong Luang 1)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - นางมล เอส-4 / ไออาร์841-85-1-1-2
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์นางมล เอส-4 กับสายพันธุ์ไออาร์841-85-1-1-2 ที่
สถานีทดลองข้าวคลองหลวง ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ KLG83055-1-1-1-2-1-4
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2540

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 110 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน เมื่อปลูกในฤดูนาปรัง และ 125 วัน ในฤดูนาปี
  - ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธงยาวปานกลาง และ ค่อนข้างตั้ง คอรวงสั้น รวงยาวแน่น และระแ้ง้ถี่
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5-6 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.7 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.8 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 18-19 %
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียวและหอม
ผลผลิต - ประมาณ 650 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปี และ 591 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปรัง
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวเจ้าหอม รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย และคุณสมบัติในการหุงต้มคล้าย
ขาวดอกมะลิ 105
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี
  - ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
  - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว
ข้อควรระวัง - ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง