กข29 (ชัยนาท 80)


ชื่อพันธุ์ - กข29 (ชัยนาท 80)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - สุพรรณบุรี 60/ IR29692-99-3-2-1// IR11418-19-2-3
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมสามทางระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของพันธุ์สุพรรณบุรี 60 และสายพันธุ์ IR29692-99-3-2-1 กับสายพันธุ์ IR11418-19-2-3 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2532  คัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT89098-281-2-1-2-1  ศึกษาพันธุ์ และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทระหว่าง พ.ศ. 2533–2541 จากนั้นนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี  และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี พ.ศ.  2541 ถึง ฤดูนาปี พ.ศ. 2547  วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางเคมีและกายภาพ ทดสอบความต้านทานแมลงและศัตรูข้าวที่สำคัญ นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก  ลพบุรี  สิงห์บุรี  และชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ. 2542 ถึง ฤดูนาปี พ.ศ. 2547 นำเข้าทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก แพร่ อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร์ ปทุมธานี สุพรรณบุรี พัทลุง คลองหลวง ราชบุรี ชัยนาท ลพบุรี และฉะเชิงเทรา คัดเลือกเข้าทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  พิจิตร  สุโขทัย  ชัยนาท และสิงห์บุรี  ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2544  ถึง ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2548
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ
กข29(ชัยนาท 80) เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว 99 วันในฤดูนาปรัง และ 103 วัน ในฤดูนาปี
  - ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้งตรง รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ขนสั้น
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 4-6 สัปดาห์
  - ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.5 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร   
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร       
  - ปริมาณอมิโลสสูง (26.6-29.4%)
ผลผลิต - ประมาณ 876 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น -

อายุสั้น มีอายุวันเก็บเกี่ยว 99 วัน ในฤดูนาปรัง และ103 วันในฤดูนาปี เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม

  - ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง และโรคขอบใบแห้ง 
  - มีปริมาณธาตุเหล็กในข้าวกล้อง 15.7 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม  ในข้าวสาร 6.7 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม
ข้อควรระวัง -

ไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีอากาศเย็น ทำให้เมล็ดลีบมาก  ผลผลิตต่ำ

  - อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขตจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และฉะเชิงเทรา
พื้นที่แนะนำ -

พื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ที่ต้องการข้าวอายุสั้น โดยเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม  ธันวาคม และเมษายน หรือสำหรับปลูกหลังถูกน้ำท่วมในฤดูฝนและสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ 2 ครั้งในฤดูนาปรังก่อนถูกน้ำท่วม