กข25 (RD25)


 

ชื่อพันธุ์ - กข25 (RD25)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ขาวดอกมะลิ 105 / ไออาร์2061-213-2-3-3 // ขาวดอกมะลิ 105 / ไออาร์ 26
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมซ้อนระหว่างคู่ผสมของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ไออาร์2061-213-2-3-3 กับคุ่ผสมของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กับไออาร์26 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน เมื่อ พ.ศ.2518 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท และสถานีทดลองข้าวรังสิต จนได้สายพันธุ์ BKNLR75091-CNT-B-RST-40-2-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524

ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 100 เซนติเมตร
 
- ไม่ไวต่อช่วงแสง
 
- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 - 100 วัน
 
- ลำต้นตั้งตรง ฟางค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวอ่อน รวงอยู่ใต้ใบ
 
- ข้าวเปลือกสีฟาง
 
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
 
- ท้องไข่ปานกลาง
 
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร
 
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
 
- ปริมาณอมิโลส 25 %
 
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต
- ประมาณ 650 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-

ในเขตที่มีน้ำเค็มเข้าถึงเหมาะที่จะใช้ปลูกเป็นข้าวนาปรัง ทำให้เก็บเกี่ยวทันฤดูกาล
ก่อนที่น้ำเค็มจะไหลบ่าเข้านา

 
- ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบหงิก
 
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และค่อนข้างต้านทานหนอนกอ
ข้อควรระวัง
- ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม
 
- มีท้องไข่มากน้อยแปรปรวนไปตามแหล่งปลูก
 
- ไม่ต้านทานโรคไหม้
พื้นที่แนะนำ
- ทุกภาคในเขตชลประทาน