กข23 (RD23)


 

ชื่อพันธุ์ - กข23 (RD23)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - กข7 / ไออาร์32 // กข1
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทางระหว่าง กข7 และ ไออาร์32 กับ กข1 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2521 แล้วปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR76002-168-1-4
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115-120 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 125 วัน
  - ลำต้นและใบมีสีเขียวอ่อน ใบธงตั้ง และค่อนข้างยาว รวงอยู่ใต้ใบ แตกกอดี
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - ท้องไข่น้อย
  - ปริมาณอมิโลส 25-30 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
ผลผลิต - ประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ให้ผลผลิตสูง
  - แตกกอดี
  - ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคไหม้
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคในเขตนาีชลประทาน