กข21 (RD21)


 

ชื่อพันธุ์ - กข21 (RD21)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ขาวดอกมะลิ 105 / นางมลเอส-4 // ไออาร์26
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างขาวดอกมะลิ 105 และ นางมล เอส -4 กับ ไออาร์26 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อพ.ศ.2517
ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี จนได้สายพันธุ์ SPR7419-86-2-5 ซึ่งเป็น
พันธุ์แรกที่ต้านทานโรคใบหงิกและให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 100-125 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120-130 วัน
  - ลำต้นใหญ่ แต่ค่อนข้างอ่อน รวงแน่น อยู่ใต้ใบธง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางกระน้ำตาล
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
  - ท้องไข่น้อย
 
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 17-20 %
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ให้ผลผลิตสูง ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีโรคใบหงิกระบาด
  - คุณภาพการสีดี ข้าวสารสวย
  - ต้านทานโรคใบหงิก โรคขอบใบแห้ง
  - ต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ถ้าใช้อัตราปุ๋ยสูง ต้นข้าวจะล้ม
  - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้
  - ไม่ต้านทานหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคในเขตนาชลประทาน