กข11 (RD11)


 

ชื่อพันธุ์ - กข11 (RD11)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ไออาร์661 / ขาวดอกมะลิ 105
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์661 กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมื่อปี พ.ศ.2512 ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา แล้วนำมาคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขน คัดจนได้พันธุ์ผสมเบอร์ ดับเบิ้ลยูพี153
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2520

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - ทรงกอตั้งตรงสีเขียวเข้ม ฟางแข็ง ใบธงยาวปานกลาง แตกกอมาก
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 135 วัน
  - ท้องไข่ปานกลาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.9 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.37 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 29-32 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เมล็ดขาวเรียวยาว จัดเป็นข้าว 100 % ชั้นหนึ่ง
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
  - ต้นแข็งไม่ล้มง่าย
  - เมล็ดข้าวเปลือกมีน้ำหนักต่อถังดี
  - คุณภาพการสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง
  - ต้านทานโรคคอรวงเน่า โรคไหม้ และโรคใบจุดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบขีดโปร่งแสง โรคใบขีดสีน้ำตาล และโรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ และแมลงบั่ว
  - เมล็ดร่วงยาก
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคในเขตนาชลประทาน